044 0822 422 sanni@sannimero.fi

Kokonaisvaltaista fysioterapiaa jokaiselle naiselle, jokaisessa elämän vaiheessa.

Äitiysfysioterapia

Raskaus ja synnytys aiheuttavat monenlaisia muutoksia naisen kehossa. Hormonitoiminnan muutoksen seurauksena kehon sidekudos pehmenee ja löystyy ja kasvava vatsa puolestaan aiheuttaa muutoksia esimerkiksi äidin kehon asennossa. Lisäksi kohdun kasvun myötä kehoon saattaa herkästikin syntyä kompensaatiotiloja (lihasepätasapaino) ja kudokset kuormittuvat toki myös mekaanisesti (paine, venytys) raskauden aikana.

Äitiysfysioterapeutin vastaanotolla ennaltaehkäistään, kuntoutetaan ja hoidetaan niin raskausaikana kuin synnytyksen jälkeenkin ilmeneviä kiputiloja, sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöitä. Tavoitteena äitiysfysioterapiassa on ensisijaisesti edesauttaa äidin vointia ja jaksamista odotusaikana, valmistaa kehoa tulevaan synnytykseen sekä edistää kehon palautumista synnytyksen jälkeen. Lisäksi vaikuttamalla äidin hyvinvointiin, voidaan myös vaikuttaa kohdussa kasvavan vauvan terveyteen jo ennen syntymää.

Tyypillisiä pulmia, joihin odottava äiti raskausaikanaan törmää, ovat erilaiset selän ja lantion alueen kivut, lantionpohjan toimintahäiriöt, raajojen puutumisoireet ja pitkäaikainen, toistuva närästys. Näitä kaikkia vaivoja voidaan tehokkaasti ja monipuolisesti ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa äitiys- ja lantionpohjan – fysioterapeutin vastaanotolla. Raskausajan ei kuulu olla kivuliasta tai liikkumisen odotusaikana vaikeaa!

Synnytyksen jälkeen voidaan yhtälailla hoitaa ja kuntouttaa mahdollisia raskauden jälkeen kehoon jääviä toimintahäiriöitä ja edistää äidin palautumista odotusajasta sekä synnytyksestä. Vaivoja, joita äitiys- ja lantionpohjanfysioterapeutin vastaanotolla tyypillisimmin kuntoutetaan synnytyksen jälkeen, ovat suorien vatsalihasten erkauma ja erilaiset lantionpohjan toimintahäiriöt (inkontinenssi, laskeumat, kiputilat kuten yhdyntäkipu, lantionpohjan ylijännitystilat).

On kuitenkin tärkeää muistaa, että myös henkilöille, joilla ei ole vatsalihasten erkaumaa tai lantionpohjan toimintahäiriöitä, saattaa synnytyksen jälkeen jäädä kehoon erilaisia kiputiloja ja kompensaatioita, jotka hidastavat synnytyksen jälkeistä palautumista. Näihin kaikkiin voidaan vaikuttaa tehokkaasti äitiysfysioterapian avulla. Käyttämäni kokonaisvaltainen faskiahoito (MyFascia konsepti) on esimerkiksi äärimmäisen tehokas apu monipuolisen liikeharjoittelun ohelle kehon tasapainon palauttamiseen synnytyksen jälkeen. Lisäksi hoidossa on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti myös esimerkiksi ravitsemuksen tai psyykkisten tekijöiden vaikutusta tilanteeseen. 

Suorien vatsalihasten erkauman sekä myös lantionpohjan lihaksiston toiminnan tutkimiseen käytän vastaanotollani reaaliaikaista kuvantavaa ultraäänilaitetta.

Lisää äitiysfysioterapiasta voit lukea myös esimerkiksi Suomen Äitiysfysioterapeutit ry:n verkkosivuillta.

Lantionpohjan fysioterapia

Lantionpohjan fysioterapiassa tutkitaan, kuntoutetaan ja hoidetaan erilaisia lantionpohjan toimintahäiriöitä. Vastaanotolle saapuu asiakkaita esimerkiksi inkontinenssioireiden, lantionpohjan kiputilojen, sekä laskeumien (emättimen etu- ja takaseinämän laskeumat, kohdunlaskeumat) vuoksi.

Inkontinenssioireisiin kuuluvat ponnistusvirtsankarkailu, pakkovirtsankarkailu (yliaktiivisen virtsarakon tuottama pakonomainen virtsahädän tunne ja sen yhteydessä virtsankarkailu), sekatyypin inkontinenssioireet (molempia edellämainittuja), ilman karkailu ja ulosteen tai esimerkiksi suoliliman karkailu peräsuolesta. Lantionpohjan kiputiloihin kuuluvat esimerkiksi yhdyntäkivut sekä vulvodynian eri muodot. Lisäksi fysioterapialla voidaan helpottaa myös esimerkiksi kuukautisiin tai endometrioosiin liittyviä kipuoireita sekä välillä vahvasti muihin lantionpohjan toimintahäiriöihin liittyvää lantionpohjan ylijännitystilaa. Laskeumilla puolestaan tarkoitetaan lantionpohjan sidekudoksen venyttymisestä/pettämisestä johtuvia lantion elinten laskeumia. Laskeumatyyppejä ovat emättimen etuseinämän laskeuma (virtsarakon laskeuma), emättimen takaseinämän laskeuma (peräsuolen laskeuma) ja kohdun laskeuma. Henkilöllä voi olla myös eri laskeumia samanaikaisesti.

Lantionpohjan fysioterapiassa käytän tutkimiseen ja ohjaukseen itse pääosin palpaatiota (käsin tutkiminen) sekä kuvantavaa ultraääntä. Lantionpohjan toimintahäiriöiden hoidossa on tärkeää huomioida kokonaisvaltaisesti myös koko muun kehon mahdollinen vaikutus lantionpohjan alueen oireiluun ja toteuttaa näin ollen myös itse kuntoutusta laaja-alaisesti.

Lisää lantionpohjan fysioterapiasta voit lukea myös esimerkiksi Pelvicuksen verkkosivuilta.